AGILE

AGILE er vores tilgang til at drive effektiv og succesfuld forretning.

ADD VALUE
Udgangspunktet for alt hvad vi gør er, at det skal skabe værdi for virksomheden på kort sigt. Værdi defineres som indtjening. Det kræver, at al vores energi fokuseres på aktiviteter, som skaber indtjening. Aktiviteter, opgaver, processer mv. som ikke genererer kortsigtet indtjening elimineres.

GET LEAN
Vi skal udgøre den mest effektive distributionskanal for bilfabrikkerne. Det betyder, at vi skal være mere omkostningseffektive end vores konkurrenter i branchen.

INVOLVE PEOPLE
Alle medarbejdere skal have mulighed for at påvirke værdiskabelsen i virksomheden. Det kræver klare mål og en decentralisering af ansvar og kompetence.

LIVE SPEED
Vi skal udvikle vores evne til at tage hurtigere beslutninger og reducere vores time to market. Det kræver en enkel organisation med simple processer, som nedsætter transaktionshastigheden. Ledelsen skal definere klare mål og decentralisere beslutningskompetence. Medarbejderne skal have en forståelse af, at evnen til at handle hurtigt kan give virksomheden en konkurrencefordel i markedet.

ENCOURAGE INNOVATION
Vi skal være en arbejdsplads, som opmuntrer ledelse og medarbejdere til hele tiden at søge og finde nye veje til mere effektiv værdiskabelse og nye forretningsområder.