CSR

Hos Interdan arbejder vi meget målrettet på konstant at skabe værdi – både for medarbejderne, virksomheden som helhed og for vores samfund.

VÆRDISKABENDE TILTAG

Interdan onboarding
Ved ansættelsesstart hos Interdan vil enhver ny medarbejder blive introduceret til koncernen og de enkelte selskaber via et nøje tilrettelagt onboarding-forløb, hvor hver enkelt afdeling er repræsenteret i oplæringen og formidlingen af kerneværdier og målsætninger.

Elevprogram
Interdan ansætter hvert år et antal kontorelever, som bliver grundigt oplært i alle facetter af virksomhedens administrative opgaver og med tid får tildelt egne ansvarsområder. Samtidig får eleverne en unik og værdifuld indsigt i en moderne og innovativ virksomhed og vil, udover et spændende uddannelsesforløb, få en god forståelse for det at drive virksomhed med i bagagen.

Pensions- og forsikringsaftaler
Hos Interdan har alle medarbejdere automatisk både en attraktiv pensionsordning og en række forsikringsaftaler, og er på den måde til hver en tid optimalt dækket ift. sundhed, sikkerhed og tiden efter arbejdsmarkedet.

Personalefond
Interdan-koncernens Personalefond er oprettet i 1983 med en formue, skænket af det daværende Interdan A/S. Fondens hovedformål er at yde økonomisk hjælp og støtte til nuværende og tidligere medarbejdere (og i nogen tilfælde disses pårørende) i Interdan-koncernens virksomheder. Støtten kan ydes i tilfælde af sygdom, behov for uddannelse/efteruddannelse, omskoling, genoptræning og rekreation – og andet, som skønnes væsentligt og relevant for den pågældende medarbejders virke og velfærd.

DONATIONER

Ragnhild Bruun´s Fond, der som den ene familie-ejerfond står bag Interdan, donerer hvert år en række beløb til udvalgte organisationer eller formål, som ligger virksomheden og Bruun-familien særligt på sinde. Også Interdans medarbejdere kan være med til at indstille gode formål til donation.

Ragnhild Bruun´s fond har blandt andet doneret til